Privacy

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je ons geeft door voor onze dienstverlening te kiezen. In dit privacybeleid lees je hoe Werkmandejong omgaat met gegevens die verstrekt en verzameld worden via onze website werkmandejong.nl of die je via de mail aan ons hebt verstrekt. We vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Werkmandejong gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het privacybeleid kan wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele versie vind je op werkmandejong.nl/privacy. Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2023.

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Werkmandejong (alle ondernemingen binnen de Werkmandejong groep) gevestigd aan de Bonnetstraat 37, 6718 XN te Ede, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, geven we je hier uiteraard graag antwoord op. Je kunt je vragen per e-mail aan ons stellen via privacy@werkmandejong.nl. Je ontvangt dan binnen twee weken een antwoord.

 

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

Wanneer je solliciteert, informatie opvraagt, aanmeldt voor nieuwsbrieven of vacaturemelding, onze website bezoekt, deelneemt en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening waaronder bemiddeling, training, werving en selectie, interim recruitment, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Werkmandejong of die van een derde partij. Er word je expliciet om toestemming gevraagd voor de afzonderlijke doeleinden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

We vragen je bij een sollicitatie om relevante gegevens te verstrekken die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of je voldoende aansluit bij beschikbare vacatures. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen, arbeidsverleden, gegevens over beschikbaarheid en eventuele overige zaken voor zover wettelijk vereist, zelf verstrekt of daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze gegevens kunnen worden aangevuld na persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mailcontact.

Bij het aanvragen van informatie of inschrijven voor een vacaturemelding zullen alleen de daarvoor benodigde gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen: naam, contactgegevens (e-mailadres en eventueel telefoonnummer) en gewenste informatie/voorkeuren.

 

Wat doen wij met je gegevens?

Bij een sollicitatie of open inschrijving als werkzoekende worden je gegevens gebruikt met het doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Dat betekent dat je gegevens worden gebruikt om te beoordelen of er voldoende aansluiting is bij de betreffende vacature, dan wel toekomstige vacatures. We gebruiken je gegevens om met je te communiceren over de mogelijkheden die we je hierin kunnen bieden. Indien je toestemming hebt gegeven zullen we je nieuwe vacatures die aansluiten op je voorkeuren per e-mail toesturen, voorzien van nieuws en tips of informatie over trainingen verstrekken.

 

Met wie delen we je gegevens?

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons CRM systeem waar alleen medewerkers van Werkmandejong toegang toe hebben waarvoor dit vanuit hun functie relevant is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wij kunnen je gegevens delen met klanten die een mogelijke vacature beschikbaar hebben die aansluit op je voorkeuren. Ook daarbij zullen de AVG richtlijnen opgevolgd worden. Daarnaast kunnen wij je bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan ons leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de werving- en selectieprocedure. Werkmandejong verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

 

Hoe lang worden je gegevens door ons bewaard?

We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure. Je kan Werkmandejong op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of je toestemming intrekken.

 

Beveiliging

Werkmandejong.nl is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit certificaat versleutelt alle gegevens op onze website, inclusief alle gegevens die ingevuld en verstuurd worden vanuit formulieren. Persoonlijke gegevens en wachtwoorden die worden ingevuld in bijvoorbeeld sollicitatieformulieren zijn zo onleesbaar voor externe partijen.

 

Websites van derden

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal klanten en leveranciers van Werkmandejong. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Werkmandejong, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar eventueel openbaar maakt.

 

Cookies

Werkmandejong en derde partijen maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies of vergelijkbare technieken, ook van derde partijen, om je de relevante (vacature)advertentie, ook buiten het domein, te tonen. Zo willen we je een optimale ervaring te bieden en tevens de service van Werkmandejong en derden analyseren en verbeteren. Onze partners op het gebied advertenties, analytics en sociale media hebben toegang tot je gebruik van onze site.

 

Bedrijfsvoering

Gegevens van klantrelaties worden gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en aan de klantvraag te kunnen voldoen. Daarnaast informeren we klantrelaties over onze diensten en onderhouden we contacten om de relaties in stand te houden dan wel uit te bouwen.

Daarnaast vinden wij het als dienstverlener belangrijk – en is het noodzakelijk – dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

 

Je rechten

Wij bieden iedereen waarvan wij gegevens hebben opgeslagen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden.

 

Contactgegevens

Voor al je vragen die te maken hebben met privacy kun je een e-mail sturen naar privacy@werkmandejong.nl. Je ontvangt dan binnen twee weken een antwoord op je vraag.